Онцлог шинж чанарууд

Tripwire дохиоллын хяналт

SG-ZCM2057ND-O(2) долгионыг багасгах

Гал илрүүлэх

SG-ZCM2057ND-O(2) OIS

EIS + дулааныг багасгах

OIS