Шийдэл

Zoom камерын модулийг PTZ Dome, Tribrid PTZ камер, нисгэгчгүй онгоцны ачаалал, видео хурлын камер гэх мэт төрөл бүрийн салбарт өргөнөөр ашигладаг.

Solution

Хэрэглээний талбай

Solution

Аюулгүй байдал

Аюулгүй байдлын ихэнх хэсэг; Хяналтын төслүүд.

Solution

Далайн эргийн хамгаалалт

Далайн эрэг, онгоцны аюулгүй байдлыг хангах.

Solution

Хамгаалалт

Зарим үндэсний батлан ​​хамгаалах хэрэгсэл.

Solution

Ойн түймэр илрүүлэх

Ойг аюулгүй болгох, гал илрүүлэх.

Solution

Дрон

Нисгэгчгүй агаарын тээврийн хэрэгсэл, Тогтмол жигүүртэй онгоц.

Solution

Дээд оргил

Оргил цэгүүдийн зарим хэсгийг бүрэн хамгаалалтанд оруулах шаардлагатай.

Solution

Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж

Бага хугацаа томруулдаг зарим эмнэлгийн төхөөрөмж.

Solution

Аюулгүй хот

Аюулгүй хотын төслүүдийн ихэнх нь.